Konfidencialumo politika

Ši asmens duomenų Konfidencialumo politika (toliau — «Politika») yra taikoma visai informacijai, kurią Ši asmeninės informacijos konfidencialumo (privatumo) politika (toliau — Politika), taikoma visai informacijai, kurią juridinis asmuo Ribotos atsakomybės bendrovė «PN Baltic», reg. Nr. 40103699134, registruota buveinė / juridinis adresas: Kārļa Ulmaņa g. 119, Marupė, LV-2167 ir (arba) jos afilijuotieji asmenys gali gauti apie vartotoją tuo metu, kai šis naudojasi interneto svetaine lt.aptechka4kids.com

Naudojimasis interneto svetaine lt.aptechka4kids.com reiškia, kad vartotojas besąlygiškai sutinka su šia Politika ir joje išdėstytomis jo asmens duomenų tvarkymo sąlygomis; jei vartotojas su šiomis sąlygomis nesutinka, jis turėtų susilaikyti nuo naudojimosi minėtu resursu.

1. Vartotojų asmens duomenys, kuriuos gauna ir tvarko interneto svetainė lt.aptechka4kids.com

1.1. Pagal šios Politikos nuostatas laikoma, kad «vartotojo asmens duomenys» yra:

1.1.1. asmens duomenys, kuriuos vartotojas pats apie save pateikia, įkeldamas užsakymą, atlikdamas pirkimą, registruodamasis (sukurdamas apskaitos įrašą) ar dalyvaudamas kitame naudojimosi svetaine procese;

1.1.2. duomenys, kurie naršymo svetainėje lt.aptechka4kids.com metu automatiškai perduodami jai per vartotojo įrenginyje esančią programinę įrangą, tai yra IP adresas, slapukų suteikiama informacija, informacija apie vartotojo naršyklę (arba kitą programą, kuria sukuriama prieiga prie svetainės), prieigos laikas, ieškomo tinklalapio adresas;

1.1.3. duomenys, kurie svetainei pateikiami, siekiant suteikti paslaugas ir (arba) parduoti prekes svetainės lankytojams ir (arba) suteikti jiems kitų vertybių, atitinkančių šio resurso veiklą:

  • vardas,
  • pavardė,
  • elektroninis paštas,
  • telefono numeris.

1.2. Ši Politika yra taikoma tik svetainei lt.aptechka4kids.com; ji nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų interneto svetaines, į kurias vartotojas gali patekti per svetainėje www.freedomtampons.com esančias nuorodas. Tokiose svetainėse gali būti renkami kitokie vartotojo asmens duomenys, arba gali būti prašoma juos pateikti, taip pat gali būti atliekami kiti veiksmai.

1.3. Bendrais atvejais svetainė netikrina vartotojų pateikiamų asmens duomenų tikrumo ir nekontroliuoja vartotojų veiksnumo. Visgi svetainė lt.aptechka4kids.com remiasi prielaida, kad vartotojas, atsakydamas į šio resurso formose pateiktus klausimus, nurodo patikimus bei išsamius asmens duomenis, o esant pasikeitimams šiuos duomenis atnaujina.

2. Vartotojų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai

2.1. Svetainė renka ir saugo tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini, norint teikti paslaugas ir (arba) parduoti Kabrita, FREEDOM soft tampons, Dentinale natura,Windi, NoseFrida, HEVEA, Lactoflorene prekinių ženklų prekes lankytojams ir (arba) suteikti jiems kitų vertybių svetainės lt.aptechka4kids.com vartotojams;

2.2. Vartotojo asmens duomenis leidžiama naudoti šiais tikslais:

2.2.1. vartotojui įregistruoti svetainėje;

2.2.2. siekiant gauti iš kliento atgalinį ryšį ir užtikrinti reikiamą pagalbą klientui;

2.2.3. informacinės bei Kabrita, FREEDOM soft tampons, Dentinale natura,Windi, NoseFrida, HEVEA, Lactoflorene prekinių ženklų reklaminės medžiagos tikslinėms grupėms tirti.

3. Vartotojų asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo tretiesiems asmenims sąlygos

3.1. Saugodama vartotojų asmens duomenis, svetainė lt.aptechka4kids.com vadovaujasi konkrečių tinklalapių aptarnavimo vidiniais reglamentais.

3.2. Svetainė užtikrina vartotojų asmens duomenų konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai vartotojas savo noru taip pateikia informaciją apie save, kad ji būtų bendrai prieinama neribotam žmonių ratui.

3.3. Svetainė lt.aptechka4kids.com turi teisę perduoti vartotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims šiais atvejais:

3.3.1. pateikdamas šiuos duomenis, vartotojas šiuo veiksmu išreiškė ir savo sutikimą su tokiais veiksmais;

3.3.2. perduoti duomenis būtina, kai vartotojas naudojasi būtent svetaine lt.aptechka4kids.com — siekiant parduoti prekių ir (arba) suteikti paslaugų vartotojui;

3.3.3. jei duomenų perdavimą numato Lietuvos ar kitos šalies taikomi įstatymai, jis atliekamas įstatymų nustatyta tvarka;

3.3.4. siekiant užsitikrinti galimybę ginti svetainės lt.aptechka4kids.com arba trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus tais atvejais, kai vartotojas pažeidžia svetainės lt.aptechka4kids.com Susitarimą su vartotoju.

3.4. Tvarkydama vartotojų asmens duomenis, svetainė lt.aptechka4kids.com vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymu.

4. Kaip vartotojas keičia savo asmens duomenis

4.1. Vartotojas gali bet kada pakeisti (atnaujinti, papildyti) jo paties pateiktus asmens duomenis ar jų dalį, taip pat jų konfidencialumo parametrus: tai daroma per svetainėje esančią asmeninę paskyrą, o jei jos nėra, pateikiamas prašymas svetainės administracijai šiais būdais:

Tel. +371 20122122
El. p. info@aptechka4kids.com
Forma atsiliepimams: lt.aptechka4kids.com

4.2. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu, pateikdamas prašymą svetainės administracijai šiais būdais:

Tel. +371 20122122
El. p. info@aptechka4kids.com
Forma atsiliepimams: lt.aptechka4kids.com

5. Priemonės, taikomos vartotojų asmens duomenims apsaugoti

Svetainė imasi būtinų ir pakankamų organizacinių bei techninių priemonių, skirtų vartotojų asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėtos arba atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų šių duomenų atžvilgiu.

6. Konfidencialumo politikos pakeitimai. Taikomi įstatymai

6.1. Svetainė turi teisę atlikti šios Konfidencialumo politikos pakeitimus. Atlikus kokius nors pakeitimus, naujoje redakcijoje nurodoma pastarojo naujinimo data. Naujoji Politikos redakcija įsigalioja nuo to momento, kai ji įkeliama į svetainę, jei naujojoje Politikos redakcijoje nenumatyta kitaip.

Galiojančią redakciją visuomet galima rasti svetainėje adresu: lt.aptechka4kids.com

6.2. Šiai Politikai, taip pat vartotojo ir interneto svetainės santykiams, susijusiems su Konfidencialumo politikos taikymu, taikomi Lietuvos respublikos teisės aktai.

7. Atgalinis ryšys. Klausimai ir pasiūlymai

7.1. Visus su šia Politika susijusius pasiūlymus ar klausimus prašome siųsti šiais būdais:

Tel. +371 20122122
El. p. info@aptechka4kids.com
Forma atsiliepimams: lt.aptechka4kids.com